شهید محمدرضا تنگدست

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1342/03/05       محل تولد: قزوین

تاریخ شهادت:    1362/11/11       محل شهادت: مهران      

محل دفن: روستای جعفرآباد

یگان خدمتی: سپاه

محمد رضا تنگدست ف محمد1 copy