شهید علی پرگشت

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1336/10/03        محل تولد: تیغدر

تاریخ شهادت:    1365/02/23        محل شهادت: کامیاران      

محل دفن: تیغدر

یگان خدمتی: بسیج

1125

شهید ابراهیم پردل

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1344/02/07        محل تولد: تیغدر

تاریخ شهادت:    1362/11/14        محل شهادت: منطقه عملیاتی والفجر 1      

محل دفن: مزار کوه میران قاین

یگان خدمتی: بسیج

1381