شهید غلامحسین خسروی طناک علیا

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1349/10/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/12/07       محل شهادت: مریوان      

محل دفن: طناک علیا

یگان خدمتی: بسیج

غلامحسین خسروی طناک علیا1