شهید غلامرضا کاظمی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1349/01/01       محل تولد: روستای تشکانان

تاریخ شهادت:    1365/10/27      محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای تشکانان

یگان خدمتی: بسیج

غلامرضا كاظمي ف حسن1 copy