شهید خداداد پیروزمند

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/05/04        محل تولد: بیماد

تاریخ شهادت:    1365/10/22        محل شهادت: پاسگاه زید     

محل دفن: گلزار شهدای روستای بیماد

یگان خدمتی: کمیته انقلاب

785شهید خداد پیروزمند

شهید حسن یعقوبی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1332/12/22        محل تولد: بیماد

تاریخ شهادت:    1366/06/25        محل شهادت: بانه     

محل دفن: گلزار شهدای روستای بیماد

یگان خدمتی: بسیج

364شهید حسن یعقوبی 003