شهید محمد حسین معمار

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1343/12/10        محل تولد: بیدسک

تاریخ شهادت:    1362/05/25       محل شهادت: مهران      

محل دفن: بیدسک

یگان خدمتی: سپاه

106