شهید محمد صحرانورد

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1353/03/01       محل تولد: روستای بیدسک سماء

تاریخ شهادت:    1373/09/11       محل شهادت: جاده زاهدان – کرمان (تل سیاه)    

محل دفن: روستای بیدسک سماء

یگان خدمتی: سپاه

محمد صحرانورد (2)