شهید محمدرضا سورگي

نام پدر: اكبر

تاریخ تولد:         1345/02/10        محل تولد: بهلگرد

تاریخ شهادت:    1365/06/12        محل شهادت: حاج عمران       

محل دفن: گلزار شهدای روستاي بهلگرد

یگان خدمتی: سپاه

محمد رضا سورگی(اکبر

شهید گل محمد محمدي

نام پدر: جلال

تاریخ تولد:         1345/07/01        محل تولد: بهلگرد

تاریخ شهادت:    1365/06/12        محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: گلزار شهدای روستاي بهلگرد

یگان خدمتی: سپاه

178شهید گل محمد محمدی