شهید محمد رضا خاک بین

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1342/08/02       محل تولد: روستای بهاباد

تاریخ شهادت:    1365/08/11      محل شهادت: ارتفاعات شهرستان زاهدان

محل دفن: روستای بهاباد

یگان خدمتی: ارتش

محمد رضا خاک بین1

شهید جاویدالاثر غلامرضا عباسی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/01/02        محل تولد: روستای زبیده

تاریخ شهادت:    1365/04/18        محل شهادت: رودخانه خرمشهر

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: سپاه

غلامرضا عباسی1