شهید محمدباقر مومنی

نام پدر: محمد ولی

تاریخ تولد:         1339/04/16       محل تولد: روستای بشیران

تاریخ شهادت:    1375/12/23       محل شهادت: نیشابور      

محل دفن: مشهد(حرم رضوی)

یگان خدمتی: ارتش

1252