شهید جاویدالاثر عزیزاله مولایی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1339/01/04       محل تولد: روستای برک

تاریخ شهادت:    1368/08/03       محل شهادت: افغانستان      

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: …….

مولایی