شهید ابراهیم رازقی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1343/01/10        محل تولد: اندریک

تاریخ شهادت:    1362/11/27        محل شهادت: محور پیرانشهر-سردشت      

محل دفن: اندریک

یگان خدمتی: ارتش

1121

شهید غلامرضا رازقی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1347/01/01        محل تولد: اندریک

تاریخ شهادت:    1367/04/22        محل شهادت: شاخ شمیران      

محل دفن: اندریک

یگان خدمتی: ارتش

1347