شهید غلامحسین عباسیان

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1346/06/01        محل تولد: الله آباد

تاریخ شهادت:    1362/05/24       محل شهادت: مهران      

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

غلامحسين عباسيان ف رجب1 copy