شهید رضا سالاری کامرود

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1343/01/04       محل تولد: روستای عباس آباد

تاریخ شهادت:    1365/01/16       محل شهادت: فاو      

محل دفن: روستای اصفهک

یگان خدمتی: بسیج

رضا سالاري ف علي1