شهید محمد رضا سالاری

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1350/01/08       محل تولد: روستای ابراهیم آباد

تاریخ شهادت:    1365/08/06       محل شهادت: شلمچه    

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

محمد رضا سالاري2