شهید محمد ضا فلاحی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1347/04/05       محل تولد: روستای آهنگران

تاریخ شهادت:    1368/02/21       محل شهادت: شیلر      

محل دفن: روستای آهنگران

یگان خدمتی: ارتش

1366