اعضای اصلی موسسه

سمت: مدیرعامل
تحصیلات: فوق دیپلم ادبیات
پیشکسوت و فرمانده دفاع مقدس

رضا معتمدی

سمت: رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: دکتری جغرافیای نظامی و سیاسی
 فرمانده دفاع مقدس

علی اصغر قنبری

سمت: عضو اصلی هیئت مدیره
تحصیلات: فوق لیسانس
 فرمانده دفاع مقدس

علی قاسمی

سمت: عضو اصلی هیئت مدیره
تحصیلات: فوق لیسانس علوم استراتژیک
 فرمانده دفاع مقدس- مدیرکل اسبق بنیاد شهید

محمدرضا عرب پور

سمت: خزانه دار
تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی
 رزمنده دفاع مقدس

علی اکبر رضایی

سمت: عضو اصلی موسسه
تحصیلات: دکتری ادبیات
 رزمنده دفاع مقدس- مولف و مسئول بخش کتاب

حسین زنگویی

سمت: عضو اصلی موسسه
تحصیلات: دکتری ادبیات پایداری
 بسیجی فعال

افسانه درمیانی

سمت: عضو اصلی موسسه
تحصیلات: دکتری ادبیات
 معاون فرهنگی اسبق دانشگاه بیرجند

سید محمد حسین قریشی

سمت: عضو اصلی موسسه
تحصیلات: دکتری علوم اجتماعی
 معاون دانشگاه پیام نور بیرجند- معاون اجتماعی اسبق استانداری

فرشته اسدزاده

سمت: عضو اصلی موسسه
تحصیلات: لیسانس حسابداری
 رزمنده دفاع مقدس- مشاور اسبق استاندار-معاون دانشکده فنی و حرفه ای خواهران

محمدرضا مالکی

سمت: عضو اصلی موسسه
تحصیلات: فوق لیسانس عمران
 رزمنده دفاع مقدس- معاون اسبق اداره کل جهاد کشاورزی

سعید حسینی

سمت: عضو اصلی موسسه
تحصیلات: دکتری علوم سیاسی
 استاد دانشگاه بیرجند

مسلم خسروی

سمت: عضو اصلی موسسه
تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری
 فرزند شهید- فعال امور فرهنگی

طیبه تقی زاده

نمایندگان سایر شهرستانها

تحصیلات: فوق لیسانس
فرمانده دفاع مقدس  استاد راوی- معاون اسبق آموزش و پرورش

محمد حسین رمضانی فر

نماینده قاین
تحصیلات: فوق دیپلم
فرمانده دفاع مقدس

محمد محمودی

نماینده زیرکوه
تحصیلات: فوق لیسانس ادبیات
رزمنده دفاع مقدس

محمد حسنی

نماینده درمیان
تحصیلات: فوق لیسانس
رزمنده دفاع مقدس- رئیس اسبق بنیاد شهید سربیشه

غلام حسین شفیعی

نماینده سربیشه
تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی
رزمنده دفاع مقدس- پیشکسوت آموزش و پرورش

غلام رضا خسروی

نماینده نهبندان
تحصیلات: لیسانس
پیشکسوت دفاع مقدس

محمد فعال کاری

نماینده طبس
تحصیلات: فوق لیسانس
پیشکسوت دفاع مقدس

ابوالقاسم احمدی

نماینده طبس
تحصیلات: فوق لیسانس
رزمنده دفاع مقدس و استاد راوی

محمدنیا عباسی

نماینده بشرویه
تحصیلات: فوق لیسانس
رزمنده دفاع مقدس

محمد قاضی

نماینده فردوس
تحصیلات: دکتری ادبیات
رزمنده دفاع مقدس

محمد علی عربی

نماینده فردوس
تحصیلات: فوق لیسانس
رزمنده دفاع مقدس- شهردار و رئیس اسبق آموزش و پرورش

سید مهدی علی پرست

نماینده فردوس
تحصیلات: دکتری ادبیات
رزمنده دفاع مقدس و استاد راوی- پژوهشگر

سید علی رضا مهرداد

نماینده سرایان
تحصیلات: دکتری علوم استراتژیک
رزمنده دفاع مقدس

محمد عظیمی

نماینده سرایان
تحصیلات: لیسانس
رزمنده دفاع مقدس- پیشکسوت آموزش و پرورش

غلام حسین خدابخشی

نماینده خوسف