شرایط عضویت در موسسه مردم نهاد آیه­ های استقامت ­خراسان جنوبی:

شرایط جذب هیات مدیره، مدیرعامل، عوامل اجرایی و اعضای عادی این موسسه بر اساس موارد ذیل می باشد.

– تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران؛

– اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

– عدم سوءپیشینه در مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی؛

– برخورداری از تحصیلات و تخصص مورد نیاز؛

– ترجیحا داشتن سابقه عضویت در بسیج و وابستگی به خانواده ایثارگران؛

– پذیرفتن ضوابط و مقررات این موسسه.

فرم عضویت موسسه

 

اعتبارسنجی