شهید یوسف یوسفی

نام پدر: نورمحمد

تاریخ تولد:         1345/02/01        محل تولد: روستای همچ

تاریخ شهادت:    1364/12/07       محل شهادت: سلیمانیه عراق

محل دفن: روستای همچ

یگان خدمتی: سپاه

153يوسف يوسفي