شهید رضا عرب

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1345/01/08       محل تولد: روستای فراتان

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: روستای ملوقان

یگان خدمتی: سپاه

131