شهید غلامعلی دهجو

نام پدر: عیدمحمد

تاریخ تولد:         1353/05/02        محل تولد: روستای دهن رود

تاریخ شهادت:    1388/10/11       محل شهادت: قلعه بلوچ

محل دفن: روستای طوطی

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

992 شهید غلامعلی دهجو