شهید سیدمحمدعلی  رضازاده

نام پدر: سیدعلی اکبر

تاریخ تولد:         1346/01/04       محل تولد: روستای سیوجان

تاریخ شهادت:    1364/07/01       محل شهادت: اشنویه

محل دفن: گلزار شهدای روستای سیوجان

یگان خدمتی: بسیج

404سيدمحمدعلي رضا زاده

شهید محمد سبزکار

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1340/02/12        محل تولد: روستای سیوجان

تاریخ شهادت:    1365/11/03        محل شهادت: پاسگاه زید      

محل دفن: گلزار شهدای روستای سیوجان

یگان خدمتی: بسیج

413شهيد محمد سبزه كار

شهید یاسین مقری

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1341/06/05        محل تولد: روستای سیوجان

تاریخ شهادت:    1361/02/11        محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: گلزار شهدای روستای سیوجان

یگان خدمتی: ارتش

658ياسين مقري

شهید سید حسن موسوی رستگار

نام پدر: سیدحسین

تاریخ تولد:         1346/09/02        محل تولد: روستای سیوجان

تاریخ شهادت:    1365/10/09        محل شهادت: منطقه غرب

محل دفن: گلزار شهدای روستای سیوجان

یگان خدمتی: سپاه

875شهید سید حسن موسوی رستگار