شهید محمدعلی کلاته ملایی

نام پدر: محمد گل

تاریخ تولد:         1347/01/02        محل تولد: روستای زرگر

تاریخ شهادت:    1366/09/18       محل شهادت: میمک

محل دفن: روستای زرگر

یگان خدمتی: ارتش

محمد کلاته ملایی