شهید غلامرضا ایوبی

نام پدر: قاسم علی

تاریخ تولد:         1303/05/07       محل تولد: روستای دهن رود

تاریخ شهادت:    1365/10/05       محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: گلزار شهدای روستای دهن رود

یگان خدمتی: بسیج

405غلامرضا ايوبي

شهید محمدحسین ایوبی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1343/01/01        محل تولد: روستای دهن رود

تاریخ شهادت:    1365/03/18        محل شهادت: چزابه      

محل دفن: گلزار شهدای روستای دهن رود

یگان خدمتی: ارتش

567محمد حسين ايوبي

شهید عباسعلی دهجو

نام پدر: علیمردان

تاریخ تولد:         1341/07/07        محل تولد: روستای دهن رود

تاریخ شهادت:    1363/02/27        محل شهادت: دیواندره (کول)      

محل دفن: گلزار شهدای روستای دهن رود

یگان خدمتی: ارتش

662شهید عباسعلی دهجو

شهید محمد دهجو

نام پدر: پنجه علی

تاریخ تولد:         1359/01/10        محل تولد: روستای شل آباد

تاریخ شهادت:    1382/01/23        محل شهادت: جاده خاش – سراوان

محل دفن: گلزار شهدای روستای دهن رود

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

محمددهجو