سردارشهید غلامحسین شجاع تقی آباد

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1337/09/22        محل تولد: روستای تقی آباد

تاریخ شهادت:    1362/05/08       محل شهادت: مهران

محل دفن: روستای تقی آباد

یگان خدمتی: سپاه

28غلامحسين شجاع تقي آباد