در مورخه ۱۳۶۴/۱۰/۰۶ یک گردان رزمی به صورت سازمان یافته به نام گردان امام موسی کاظم (ع) از بسیج سپاه بیرجند

به جبهه اعزام و جزء لشگر ویژه شهداقرار گرفت

این گردان با همین سازمان در مورخه ۱۳۶۴/۱۲/۰۶ در عملیات والفجر ۹ در منطقه مریوان شرکت و به هدف های تعیین شده دست یافت و همچنین ۲۳ شهید و تعداد کثیری جانباز تقدیم نمود.

رزمندگان این گردان از شهر های بیرجند – خوسف – سربیشه  – نهبندان – و بخش قهستان  بودند.