نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

فایل

آدرس: بیرجند، خیابان مدرس، مدرس دو، انتهای میلان سمت راست، ساختمان اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

کدپستی: ۹۷۱۳۶۸۵۵۴۱

شماره تماس: ۶ – ۳۲۲۳۴۲۱۴ +۰۵۶ ، ۰۹۱۲۲۸۸۷۴۶۸ ،  ۰۹۱۵۳۶۳۸۰۳۴

فاکس: ۳۲۲۳۴۲۱۰

ایمیل:  ayatbirjand@gmail.com

اعلام آمادگی کمک داوطلبانه به موسسه:

شمـاره حسـاب: ۰۰۱- ۴۲۱۱۸۶۵۴۰۹- ۴۲۱۳  بانک انصار بیرجند، شعبه پاسداران،

شماره کارت: ۶۲۷۳۸۱۱۰۹۸۵۰۴۱۴۲