شهید رضا مقیمی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         ۱۳۴۵/۰۳/۱۷       محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۴/۱۲/۰۶        محل شهادت: مریوان      

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: سپاه

122

شهید محمدعلی مومنی

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         ۱۳۳۹/۰۲/۰۲       محل تولد: گوند

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۰۲/۲۵        محل شهادت: جاده اهواز_خرمشهر    

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: جهاد سازندگی

مومنی0

شهید احمدرضا شکوری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         ۱۳۴۵/۰۸/۲۸       محل تولد: گوند

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۳/۰۱/۱۷        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: سپاه

10

شهید علیرضا شکوری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         ۱۳۴۲/۰۶/۰۱       محل تولد: گوند

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۱/۰۴/۲۳        محل شهادت: پاسگاه زید    

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: بسیج

10 (2)

شهید علیجان اباذری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         ۱۳۴۵/۰۱/۰۳       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    ۱۳۷۰/۰۵/۱۰        محل شهادت: شلمچه     

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: سپاه

11jpg

شهید مرتضی زارعی

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         ۱۳۶۶/۰۶/۰۶       محل تولد: گوند

تاریخ شهادت:    ۱۳۸۵/۰۹/۲۳        محل شهادت: زاهدان    

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: محصل

.1