شهید محمد کوهگرد

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         ۱۳۴۶/۰۷/۲۹       محل تولد: چهارفرسخ

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: چهارفرسخ

یگان خدمتی: سپاه

1محمد کوهگرد

شهید حسین موذن

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         ۱۳۴۴/۰۸/۰۲       محل تولد: چهارفرسخ

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۴/۱۲/۰۶        محل شهادت: مریوان      

محل دفن: چهارفرسخ

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسین موذن1

شهید حسین نیکرو

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد:         ۱۳۴۴/۰۱/۰۴       محل تولد: چهارفرسخ

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۰۳/۱۶        محل شهادت: شرهانی     

محل دفن: چهارفرسخ

یگان خدمتی: ارتش

1حسین نیکرو

شهید عظیم زارعی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         ۱۳۴۱/۰۱/۰۵       محل تولد: زاهدان

تاریخ شهادت:    ۱۳۷۰/۰۱/۲۹        محل شهادت: منطقه تنگ نصرت آباد زاهدان    

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: کارمند اداره تبلیغات اسلامی زاهدان

عظيم زارعي1

شهید حمیدرضا رضایی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         ۱۳۵۰/۰۲/۰۱       محل تولد: چهارفرسخ

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۱۲/۱۰        محل شهادت: کربلای ۵    

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

حميد رضا رضائي1