شهید حبیب الله زنگویی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         ۱۳۴۴/۰۹/۰۸       محل تولد: ماهیرود

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۴/۰۱/۱۶       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: زهری

یگان خدمتی: بسیج

1Copy of 71

شهید حسن زنگویی

نام پدر: حسینعلی

تاریخ تولد:         ۱۳۵۸/۰۵/۰۱       محل تولد: زهری

تاریخ شهادت:    ۱۳۸۰/۰۶/۱۹        محل شهادت: جاده حسین آباد رزاق      

محل دفن: زهری

یگان خدمتی: سپاه

137

شهید حسن زنگویی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد:         ۱۳۴۶/۰۵/۱۰        محل تولد: زهری

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۱۰/۲۴        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: زهری

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسن زنگویی متولد 1359 ت ش 18061380 محل دفن زهری محل شهادت اسماعیل اباد نهبندان1