شهید غلامعلی علیزاده

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         ۱۳۴۴/۰۱/۰۴       محل تولد: روستای خونیک علیا

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۷/۰۳/۰۴       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: روستای خونیک علیا

یگان خدمتی: سپاه

غلامعلی علیزاده1

شهید نعمت ا… شهابی

نام پدر: هدایت

تاریخ تولد:         ۱۳۴۵/۱۰/۱۵       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۷/۰۴/۲۲       محل شهادت: فکه      

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: ارتش

شهید نعمت الله شهابی1

شهید حبیب ا… آخوندی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         ۱۳۴۷/۰۶/۱۰       محل تولد: زابل

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۱۲/۱۵       محل شهادت: خرمشهر      

محل دفن: زابل

یگان خدمتی: بسیج

شهید حبیب الله آخوندی1