شهید محمد رضا سالاری

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         ۱۳۵۰/۰۱/۰۸       محل تولد: روستای ابراهیم آباد

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۰۸/۰۶       محل شهادت: شلمچه    

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

محمد رضا سالاري2